Pixocode

Koja je razlika između Web Stranica i Web Aplikacija?

Ako niste na “ti” na područjima interneta i tehnologije možda ste nekada čuli da neki ljudi spominju Web Stranice, a neki Web Aplikacije.  I onda ste se vjerojatno zapitali: “Koja je to uopće razlika između web stranica i aplikacija?”  Zato ćemo u ovome blogu detaljno pojasniti:    – Što su Web Stranice?   – Što […]

Edukacija na Hrvatskom

Edukacijski Videji

Edukacija na Engleskom